آرشیو اخبار

مدیریت دانش در سیاق
اخبار - سیاق

در شركتهايي كه سرمايه اصلي آنها دانش كاركنان می باشد , حفظ و نگهداری اين دانش از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد . شركت سياق نيز از جمله اين شركتها مي باشد سرمايه اصلي اين شركت تجهيزات رايانه اي و اداري شركت نمي باشد بلكه دانشي است كه كارشناسان واحد هاي مختلف با خود دارند اين دانش يا به صورت مستندات و فايلهايي است كه در اختيار دارند و يا در حال توليد آنها مي باشند و يا دانشي است كه صورت ضمني در ذهن خود به صورت تجربي و يا آكادميك به آن رسيده اند براي حفظ اين دانش راههاي مختلفي وجود دارد كه اصولي ترين آنها در قالب ابزارها و روشهاي مديريت دانش توسط نظريه پردازان و دانشمندان علوم مديريت و IT ارائه شده است چند سالي است كه سياق از ابزارهاي مختلفي به منظور حفظ مستندات و دانش سازمان خود استفاده نموده است ولي نتيجه مطلوبي نگرفته است ولي از اوايل امسال به صورت منسجم با استفاده از ابزار SHAREPOINT تلاشهايي را آغاز نموده است كه مراحل پايلوت آن در واحد استقرار با موفقيت به اتمام رسيد اميد است در ديگر واحدهاي سياق نيز اين سيستم عملياتي گردد تا تمامي جامعه ذينفعان سياق از آن منتفع گردند

 • اخبار - سیاق
  گفتگوی اختصاصی هفته نامه عصرارتباط با مدیر فروش شرکت راهکار نوین سیاق
 • اخبار - سیاق
  درخواست همکاری
 • اخبار - سیاق
  ماژول SAM و افزايش سطح امنيتي ورود سياق و مانيتورينگ سيستم
 • اخبار - سیاق
  مدیریت دانش در سیاق
 • اخبار - سیاق
  سیستم پشتیبانی آنلاین