بسته نرم افزار خدماتی - سیاق بسته نرم افزار خدماتی - سیاق بسته نرم افزار خدماتی - سیاق بسته نرم افزار خدماتی - سیاق بسته نرم افزار خدماتی - سیاق بسته نرم افزار خدماتی - سیاق بسته نرم افزار خدماتی - سیاق

بسته نرم افزار خدماتی

در دهه گذشته اهمیت شرکت های خدماتی مهمتراز شرکت های بازرگانی و تولیدی از جایگاه ویژه ای برخودار شده است. بسته نرم افزاری خدماتی نیز به عنوان ابزاری جهت مدیریت و کنترل رویدادهای مالی و فروش در این نوع از شرکت ها پیشنهاد می گردد.

بسته نرم افزار خدماتی - سیاق بسته نرم افزار خدماتی - سیاق بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
هدف

بسته نرم افزاری خدماتی متشکل از سه مدل برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ که اقدام به ارائه و فروش خدمات می نمایند جهت مدیریت امور ستادی طراحی گردیده است.

دامنه کاربرد

مناسب شرکت هایی که اقدام به فروش خدمت می نمایند و یا خدمات پس از فروش را عهده دار می باشند.

چرخه عملیات

صدور اسناد حسابداری، تعریف قوانین و روابط سیستم فروش خدمت با سایر سیستم ها به طوری که در زمان صدور یک فاکتور بتوان اعتبار مشتری، قوانین تسویه مشتری و... را از سایر زیر سیستم ها بصورت یکپارچه مدیریت نمود. همچنین جهت شرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش روی کالای خریداری شده نیز در مدل سوم این بسته امکان مدیریت زمان گارانتی، ثبت کارت اشتراک، میزان سرویس های ارائه شده و ... را به شرکت خواهد داد.

بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
بسته پایه
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
بسته پیشرفته
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
بسته جامع
فروش خدمات - سیاق
فروش خدمات

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
حقوق و دستمزد - سیاق
حقوق و دستمزد‌

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
فروش خدمات - سیاق
فروش خدمات

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
خدمات پس از فروش - سیاق
خدمات پس از فروش

نرم افزار خدمات پس از فروش به عنوان یکی از نرم‌افزارهای حوزه مدیریت ارتباط مشتریان ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
حقوق و دستمزد - سیاق
حقوق و دستمزد‌

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
فروش خدمات - سیاق
فروش خدمات

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار خدماتی - سیاق
دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو