بسته نرم افزار دولتی - سیاق بسته نرم افزار دولتی - سیاق بسته نرم افزار دولتی - سیاق بسته نرم افزار دولتی - سیاق بسته نرم افزار دولتی - سیاق بسته نرم افزار دولتی - سیاق بسته نرم افزار دولتی - سیاق

بسته نرم افزار دولتی

سازمانهای دولتی رویکردهای متفاوت به کنترل ها و شرایط کار دارند که در موسسات و کسب و کارهای خصوصی ممکن است کمتر دیده شود عمده خصوصیت نظامهای دولتی قوانین و شرایط کار و معمولا بزرگی کار است. بسته های نرم افزاری سیاق ویژه مجموعه های دولتی برای پشتیبانی نرم افزار نیازهای این حوزه طراحی شده اند.

بسته نرم افزار دولتی - سیاق بسته نرم افزار دولتی - سیاق بسته نرم افزار دولتی - سیاق
هدف

مدیریت یکپارچه اطلاعات و پوشش قوانین مربوط به رویدادهای سازمان های دولتی از جمله اهداف این بسته نرم افزاری می باشد.

دامنه کاربرد

مناسب سازمانهای دولتی و جهت کنترل جریانهای حسابدرای مالی و بودجه و جریانهای نقدینگی کاربرد دارند.

چرخه عملیات

شبیه به نظامهای مالی بحث چینش حساب و افتتاحیه ها و ثبت اسناد و کنترلها و ... موضوع چرخه های عملیاتی این حوزه است.

بسته نرم افزار دولتی - سیاق
بسته پایه
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
بسته پیشرفته
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
بسته جامع
خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
حقوق و دستمزد - سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
انبارداری - سیاق
انبارداری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
اموال و دارایی های ثابت - سیاق
اموال و دارایی های ثابت‌

سیستم اموال و دارایی های ثابت جهت کنترل و ثبت و نگهداری و محاسبات استهلاک ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی  - سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی ‌

یستم تدارکات داخلی برای مجموعه های بزرگ که پرسه های خرید و تدارکات داخلی ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
بودجه و اعتبارات - سیاق
بودجه و اعتبارات ‌

سیستم حسابداری کنترل کننده مراودات مالی و مرجع تمام مراودات مالی همه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
حقوق و دستمزد - سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
تقویم زمانی - سیاق
تقویم زمانی ‌

سیستم تقویم زمانی به مانند یک سررسید الکترونیکی امکان مدیریت زمان جهت ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
پرسنلی - سیاق
نرم افزار پرسنلی ‌

سیستم پرسنلی و تشکیلات سازمانی یکی از مهمترین سیستم‌های حوزه منبع انسانی می باشد ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
بودجه و اعتبارات - سیاق
بودجه و اعتبارات ‌

سیستم حسابداری کنترل کننده مراودات مالی و مرجع تمام مراودات مالی همه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
ثبت و گردش نامه اداری - سیاق
ثبت و گردش نامه اداری ‌

"سیستم ثبت و گردش نامه" راهکاری جهت کاهش گردش فیزیکی کاغذ و گردش ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
 اموال و دارایی های ثابت - سیاق
اموال و دارایی های ثابت‌

سیستم اموال و دارایی های ثابت جهت کنترل و ثبت و نگهداری و محاسبات استهلاک ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی  - سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی ‌

یستم تدارکات داخلی برای مجموعه های بزرگ که پرسه های خرید و تدارکات داخلی ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
حقوق و دستمزد - سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
انبارداری - سیاق
انبارداری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار دولتی - سیاق
دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو