بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
بسته نرم افزار غیر انتفاعی

موضوع خدمات عام المنفعه یا خیریه و سیستمهای خاص منظوره در این حوزه یكی از فعالیتهای خاص سیاق است. نمونه سیستمهای مورد نیاز سازمانهای خیریه در این حوزه وجود دارند و عطف به تاییدیه هیئت مدیره سیاق برای سازمانهای خیریه شناخته شده تا 100 درصد تخفیف تحت لیسانس در نظر گرفته میشود.

بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
هدف

بسته نرم افزاری مذکور جهت انجام عملیات دو محور: انجام عملیات ستادی و انجام عملیات امور خیریه و نیکوکاری طراحی شده است.

دامنه کاربرد

مناسب جهت موسسات غیرانتفاعی نظیر موسسات و بنیادهای خیریه و نیکوکاری که بصورت یک سازمان و همچنین دارای چند شعبه در مناطق جغرافیایی مختلف می باشند.

چرخه عملیات

ثبت و مدیریت رویدادهای مالی، انبار و محاسبات و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ستادی و همچنین ثبت و نگهداری پرونده های نیکوکاران و سرمایه های غیرنقدی که بصورت اهدایی به این موسسات ارائه می گردد و محاسبات مالی مربوطه، بصورت یکپارچه با سیستم حسابداری، خزانه داری سیاق به ثبت و ضبط اطلاعات می پردازد.

بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
بسته پایه
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
بسته پیشرفته
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
بسته جامع
نرم افزار انبارداری  - سیاق
انبارداری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
بسته نرم افزار انبارداری - سیاق
انبارداری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد  - سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار انبارداری - سیاق
انبارداری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
بسته نرم افزار خزانه داری  - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری  - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد - سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار پرسنلی - سیاق
نرم افزار پرسنلی

سیستم پرسنلی و تشکیلات سازمانی یکی از مهمترین سیستم‌های حوزه منبع انسانی می باشد ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار نیکوکاری - سیاق
نیکوکاری

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
نرم افزار مدیریت سرمایه های غیر نقدی - سیاق
مدیریت سرمایه های غیر نقدی

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
بسته نرم افزار اموال و داریی های ثابت - سیاق
اموال و دارایی های ثابت

سیستم اموال و دارایی های ثابت جهت کنترل و ثبت و نگهداری و محاسبات استهلاک ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار غیر انتفاعی - سیاق
دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو