حوزه ابزارهای تکمیلی - سیاق  حوزه ابزارهای تکمیلی - سیاق  حوزه ابزارهای تکمیلی - سیاق  حوزه ابزارهای تکمیلی - سیاق  حوزه ابزارهای تکمیلی - سیاق  حوزه ابزارهای تکمیلی - سیاق  حوزه ابزارهای تکمیلی - سیاق

حوزه ابزارهای تکمیلی

 حوزه ابزارهای تکمیلی - سیاق

حوزه ابزارهای تکمیلی

حوزه ابزارهای تکمیلی سیاق، از جمله قابلیت های منحصری است که در کنار نرم افزارهای جامع انجام رویدادهای روتین سازمان را بصورت اتوماتیک به جریان می اندازد. این مهم، بسترساز جامعیت و یکپارچگی نرم افزارهای MIS می باشد.

مرکز پیامک (SMS Center): ارسال SMS بر اساس وقوع عملکردی خاص در سیستم به صورت اتوماتیک و یا ارسال SMS به صورت گروهی و تک تک و دریافت SMS

مرکز پست الکترونیکی (Email Center): قابلیت کنترل ایمیلها و ارسال و دریافت در کارتابل کاربری، امکان ارسال و دریافت اتوماتیک ایمیلها به واسطه رویدادی در سیستم

نما داده و فرم‌های تحلیلی: امکان تحلیل و طبقه بندی متفاوت از اطلاعات موجود در سیستم منجر به ارائه چارت‌های پویا درقالب نماهای گرافیکی از اطلاعات همیشگی است که دیدگاه متفاوت و گزارشات متفاوتی را ارائه می دهد. قابلیت گروه‌بندی اطلاعات و گروه‌بندی تو در تو و ارایه دید تحلیلی

مدیریت شعب: این سیستم در شرایط با پراکندگی جغرافیایی و وجود شعب مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این سیستم هر شعبه صرفا اطلاعات خود را مشاهده خواهد کرد و در دفترمرکزی تمامی اطلاعات به صورت یکپارچه قابل رویت خواهد بود.

گزارش ساز: تهیه و تولید انواع گزارش توسط کاربر، تعیین، مرتبسازی وگروهبندی فیلدهای موردنظر، امکان ذخیره‌سازی گزارشات مورد استفاده، امکان تعریف نمونه‌های جدید برای نمودارهاو ...

درخواست دمو
دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو