سیستم تقویم زمانی - سیاق

سیستم تقویم زمانی

سیستم تقویم زمانی به مانند یک سررسید الکترونیکی امکان مدیریت زمان جهت برگزاری کارهای شخصی، اداری و روزانه را دارد. علاوه بر آن در کنار "سیستم ثبت و گردش نامه" قابلیت تهیه گزارشات روزمره کاربر بصورت اتوماتیک را دارا می باشد.

سیستم تقویم زمانی
 • استفاده از قالب آشنا و ساده كاربری شبیه به قالب OUTLOOK
 • ارایه صفحه گسترده گرافیكی برای برنامه‌ریزی روزانه با قابلیت ثبت یادداشت‌ها و كارها و جابجایی آنها روی Time line
 • نمایش روزانه و ساعت به ساعت یا هفتگی و سالانه و ... برنامه كاری شما در نماهای متنوع
 • نمایش هم‌زمان تقویم شمسی با قابلیت انتخاب یك یا چند روز با هم و مشاهده نمای تركیبی محدوده انتخاب شده
 • تعریف کارتابل‌های زمانی مختلف به صورت نامحدود برای هر كاربر و یا چند كاربر
 • قابلیت تعریف سطوح و روش‌های دسترسی کاملاً پویا به کارتابل‌های زمانی توسط كاربران
 • نمایش كارهای امروز یا روزهای قبل و بعد
 • یادآوری (آلارم) جهت تمامی کارهای تعریف شده
 • ارتباط یکپارچه با سیستم ثبت و گردش نامه
 • ارتباط یکپارچه با سیستم مدیریت کارها
 • قابلیت کاربری نرم افزار زمانبندی جلسات توسط منشی سازمان
 • تقویم فارسی
 • تهیه گزارشات روزانه هر پرسنل بصورت اتوماتیک
 سیستم تقویم زمانی - سیاق