حوزه لجستیک - سیاق  حوزه لجستیک - سیاق  حوزه لجستیک - سیاق  حوزه لجستیک - سیاق  حوزه لجستیک - سیاق  حوزه لجستیک - سیاق  حوزه لجستیک - سیاق

حوزه لجستیک

 حوزه لجستیک - سیاق
حوزه لجستیک

تهیه و نگهداری کالا و کنترل محل موجود بودن کالا و... موضوع حوزه لجستیک است. بدیهی است در جریان این تعاملات رویدادهای مالی را شاهد خواهیم بود که در قالب اسناد حسابداری به سیستم مالی منعکس میشود. موضوع سیستمهای حوزه لجستیک علاوه بر کنترل و ثبت اسناد مالی کنترل و نگهداری جریان تعدادی کالا نیز میباشد. سیستم تدارکات با دریافت درخواست نیاز به کالا و تایید خرید کالا بقیه مسیر تهیه کالا را در دو شکل مختلف تهیه از داخل کشور و تهیه از خارج از کشور پیگیری میکند. بدیهی است جریان خرید از خارج یا واردات قواعد و تبعات و شرایطی را دارد که در خرید داخلی موضوعیت نداشه اند. پس از تهیه کالا به هر کدام از روشها سیستم تدارکات کالای تهیه شده را در قالب برگ ارسال به انبار یا واحد درخواست کننده تحویل و با درج قیمت تمام شده خرید ماموریت خود را تمام میکند. جریا ن انبارداری کالا به عنوان یکی از مهمترین و پر حجم ترین نرم افزارها مطرح است. سیستم انبار علاوه بر مباحث مسئولیت موجودی و ثبت و ضبط ورود و خروج کالا کنترل ورود یا خروج تعدادی کالا با زیر سیستمهایی مانند تدارکات و فروش و اموال و تولید را نیز در دل خود دارد. سیتسم اموال و دارایی ثابت بر طبق قواعد قانونی موجودیت و محل استقرار کالا را در سازمان شناسایی و کنترل میکند. از طرف دیگر جریان تغییرات در وضعیت کالا ها یا اموال را در قالب عملیاتی مانند تعمیر و اسقاط و تعدیل و... ثبت کرده و به عنوان مهمترین مسئولیت محاسبات هزینه های استهلاک دارایی ها را انجام و به سیستم حسابداری در قالب سند اتوماتیک ارایه میکند.

 انبارداری - سیاق
انبارداری

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
 حوزه لجستیک - سیاق
 نرم افزار خرید و تدارکات داخلی  - سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی

سیستم تدارکات داخلی در مجموعه های بزرگ که فرآیند خرید کالا چه به صورت داخلی و چه به صورت خارجی ...

بیشتر بدانید
 حوزه لجستیک - سیاق
 تدارکات خارجی - سیاق
نرم افزار تدارکات خارجی

درخواست خرید کالا یا نیاز به شارژ انبار و یا ثبت سفارش خرید دو مسیر جداگانه را در سازمان می¬تواند ...

بیشتر بدانید
 حوزه لجستیک - سیاق
 اموال و دارایی های ثابت - سیاق
اموال و دارایی ثابت

سیستم اموال و دارایی های ثابت جهت کنترل و ثبت و نگهداری و محاسبات استهلاک ...

بیشتر بدانید
 حوزه لجستیک - سیاق
 سیستم باسکول - سیاق
باسکول

سیستم ارتباط باسکول کنار سخت افزار باسکول اطلاعات وزن کشی و صدور اسناد ...

بیشتر بدانید
 حوزه لجستیک - سیاق
درخواست دمو
دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو