حوزه مدیریت مالی - سیاق  حوزه مدیریت مالی - سیاق  حوزه مدیریت مالی - سیاق  حوزه مدیریت مالی - سیاق  حوزه مدیریت مالی - سیاق  حوزه مدیریت مالی - سیاق  حوزه مدیریت مالی - سیاق

حوزه مدیریت مالی

 حوزه مدیریت مالی - سیاق

حوزه مدیریت مالی

مفاهیم ارتباط با مشتری یاجریان گردش مالی سازمان ها و شرکتهای بزرگ وابستگی ها و حجم بالایی دارد. بدون وجود ابزارهای مناسبی که بتوانند جمع بندی سریع و اصولی از این گردش مالی ارایه کنند کنترل و مدیریت این جریان نا ممکن خواهد بود. گروه نرم افزاری سیاق در حوزه مالی مجموعه کاملی از نیازهای کسب و کار های بزرگ و متوسط را ارایه میکند. قلب سیستمهای مالی همیشه نرم افزار مالی و حسابداری بوده است. واحد حسابداری به اعتبار چینش حساب تکلیف نحوه ارسال عملکرد مالی سایر سیستمها را تعیین میکند و تایید نهایی که روی اسناد حسابداری انجام میدهد نقش کنترل سایر واحد ها را بر عهده خواهد داشت. در یک مکانیزاسیون مالی صحیح و کامل انتظار می رود کلیه اپراتورهای زیر سیستمها کار خود را با نرم افزار انجام دهند و نتیجه عملکرد مالی آنها در قالب صدور اتوماتیک اسناد حسابداری به سیستم حسابداری منتقل گردد. اگر از مزیت یکپارچگی و همه سیستمها در کنار هم درست استفاده کرده باشیم هیچ سند دستی برای صدور در واحد حسابداری نباید باقی مانده باشد. گروه نرم افزاری سیاق برای اولین بار در کشور و با تکیه بر توان تحقیقاتی خود مفهوم و قواعد حسابداری سه بعدی را در حوزه مالی خود پشتیبانی میکند. در این نظام علاوه بر کنترل تساوی جمع بدهکار و بستانکار در اسناد حسابداری این اعداد با جمع اسناد مربوط به زیرسیستم (مثلا مانده قابل پرداخت فاکتور فروش) نیز به شکل یکپارچه و نرم افزاری کنترل می شود. به کمک قواعد و قابلیتهای حسابداری سه بعدی قادر خواهیم بود بدون نیاز به ثبت ریز اسناد در حسابداری به شکل کاملا ریز گزارشات لازم را از حسابداری داشته باشیم. سیستم خزانه وظیفه ثبت و ضبط جریان تمام دریافتها و پرداخت و گردش چک و... را در سازمان بر عهده دارد. همچنین این سیستم مورد تعامل با سایر سیستمها در قالب ثبت درخواست دریافت یا پرداخت وجه نیز هست.

 سیستم وام و تسهیلات بانکی - سیاق
سیستم وام و تسهیلات بانکی

کنترل زمان باز پرداخت و احیاناً در صورت دیرکرد محاسبه ...

بیشتر بدانید
 حوزه مدیریت مالی - سیاق
 کنترل بودجه - سیاق
کنترل بودجه

سیستم بودجه تفاوت پیش بینی مانده حسابها تا رویدادهای ...

بیشتر بدانید
 حوزه مدیریت مالی - سیاق
 نرم افزار خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

قواعد تعریف شده رابط و کنترل کننده گردش مالی ...

بیشتر بدانید
 حوزه مدیریت مالی - سیاق
 نرم افزار مالی و حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

در یک نگاه درست و نوین باید تاکید کرد سیستم حسابداری ...

بیشتر بدانید
 حوزه مدیریت مالی - سیاق
درخواست دمو
دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو