حوزه منابع انسانی - سیاق  حوزه منابع انسانی - سیاق  حوزه منابع انسانی - سیاق  حوزه منابع انسانی - سیاق  حوزه منابع انسانی - سیاق  حوزه منابع انسانی - سیاق  حوزه منابع انسانی - سیاق

حوزه منابع انسانی

 حوزه منابع انسانی - سیاق

حوزه منابع انسانی

منابع انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه های سازمانها وقتی به لحاظ تعدد و حجم زیاد پرسنل نیاز به ثبت و نگهداری وقایع و شرایط و... پیدا میكنند سیستمهای حوزه منابع انسانی در این مسیر پاسخ گوی نیاز سازمان خواهد بود. تمام اطلاعات مرتبط با پرسنل و جریانهای اطلاعاتی مرتبط و ارتباطات لازم با واحد حقوق دستمزد و ایاب و ذهاب اعم از ورود و خروج یا مرخصی و ماموریت و.. همچنین چارت سازمانی و پستها و تشكیلات سازمانی و... جزو سیستمهای عملیاتی این حوزه میباشد.

 نرم افزار حضور و غیاب- سیاق
نرم افزار حضور و غیاب

 حوزه منابع انسانی - سیاق
 نرم افزار مرخصی و ماموریت- سیاق
نرم افزار مرخصی و ماموریت

 حوزه منابع انسانی - سیاق
 نرم افزار احکام و کارگزینی- سیاق
نرم افزار احکام و کارگزینی

 حوزه منابع انسانی - سیاق
 نرم افزار رفاه- سیاق
نرم افزار رفاه

 حوزه منابع انسانی - سیاق
 نرم افزار پرسنلی- سیاق
نرم افزار پرسنلی

سیستم پرسنلی و تشکیلات سازمانی یکی از مهمترین سیستم‌های حوزه منبع انسانی می باشد ...

بیشتر بدانید
 حوزه منابع انسانی - سیاق
 نرم افزار حقوق و دستمزد - سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه ...

بیشتر بدانید
 حوزه منابع انسانی - سیاق
درخواست دمو
دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو