نرم افزار EDMS

نرم افزار کنترل مدارک مهندسی پروژه های EPC جهت استفاده در شرکتهایی است که تولید مدارک مهندسی برای پروژه های EPC می کنند اعم از مهندسین مشاور و پیمانکاران EPC.

نرم افزار EDMS

نرم افزار کنترل مدارک مهندسی پروژه های EPC جهت استفاده در شرکتهایی است که تولید مدارک مهندسی برای پروژه های EPC می کنند اعم از مهندسین مشاور و پیمانکاران EPC.

با استفاده از این سیستم می توان فعالیتهای مرتبط با مدارک مهندسی را مکانیزه نمود و از اتلاف زمان وانرژی و منابع مالی جلوگیری کرد. توسط این سیستم کلیه اعضای دفتر مهندسی و افراد مرتبط با مدراک مهندسی می توانند در هر لحظه به مدارک مربوط به خود دسترسی داشته و فعالیتهای مجاز خود را درسیستم انجام دهند. گزارشات متعدد از قبیل تعداد کل مدارک تهیه شده ،مدارک در دست تهیه ، مدارک تائید شده و مدارک ابطال شده ، منابع صرف شده و منابع مورد نیاز جهت ادامه کار برای هر بخش، امکانات بی نظیری در اختیار مدیران سطوح مختلف جهت مدیریت بهتر واستفاده بهینه از منابع فراهم می آورد.

امکانات سیستم مدارک مهندسی پروژه های EPC :
 • بایگانی نسخه هایی از مدارک که در طول عمر پروژه تولید شده و یا تغییر میکند
 • دسترسی آسان به نسخه های کلیه مدارک
 • کنترل بر گردش مدارک در طول عمر پروژه
ویژگی های نرم افزار:
 • رعایت قواعد استاندارد مدیریت مدارک مهندسی DCI
 • تعریف Coordination Procedure پروژه های EPC
 • امکان ایجاد Revision های متعدد برای مدارک
 • دسترسی آسان به آخرین نسخه مدرک و نسخه های قبلی
 • مدیریت ترانسمیتال های هر پروژه
 • مدیریت نامه های کارفرمایان هر پروژه
 • امکان اتصال به سیستم گردش نامه سیاق
 • مشاهده وضعیت مدارک مهندسی هر پروژه : ارسال شده – آماده ارسال و...
 • مشاهده میزان تأخیر مدارک در ترانسمیتالها
 • تفکیک وضعیت مدارک بر اساس دیسیپلین
 • مشاهده گزارش وضعیت اماری از مدارک مهندسی
 • مشاهده تاریخچه ایجاد و حرکت و سوابق مدارک