راهکار ERP فروشگاهی

هلدینگ‌های بزرگ تولیدی و فروشگاهی به منظور مدیریت همزمان فعالیتهای مالی ، تولیدی و فروشگاهی و SCM خود، به نحوی که کلیه فرایندهای داخلی و خارجی خود را پوشش دهند نیاز به اجرای راهکار ERP در سازمان خود دارند که بتواند در کل مجموعه با مدیریت تجمیعی فرایندهای شعب به هم افزایی Synergy منابع سازمان خود نایل گردند

مخاطبین این بخش مدیران ارشد و معاونین مراکز فروش و هلدینگ‌های فروشگاهی میباشند که تصمیم دارند بهره وری را در سازمان خود افزایش دهند

از نمونه های اجرا شده آن می توان به پروژه حوله یاس اشاره نمود .

ERP در یک نگاه، مجموعه فعالیتهای مدیریتی و نرم افزاری می باشد که منجر به بهبود عملکرد سازمان می گردد و فرآیندهای سازمان را در قالب یک نظام یکپارچه و منظم، مدیریت و کنترل می نماید و منجر به کاهش دوباره کاریها و هزینه های سازمان و افزایش بهره وری سازمان می گردد.

بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر

زنجیره ارزش مفهومی استراتژیک می باشد که شامل مجموعه ای از عوامل و فرایندهایی است که در سازمان دست به دست هم می دهند تا برای مشتری ارزش آفرینی نماید این مفهوم در سیاق از جایگاه خاصی برخوردار میباشد و سعی گردیده به صورت فرایندگرا تمامی این عوامل در حوزه های مختلف مدنظر قرار گیرد

جهت هرگونه سوال یا مشاوره، مشخصات ذیل را وارد کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس میگیرند.
نام و نام خانوادگی
 
شماره تماس
   
ایمیل(اختیاری)
توضیحات