سیستم مرکز اسناد - سیاق

سیستم مرکز اسناد

یکی از چالش ها در سازمان، طبقه بندی و بایگانی اسناد جهت حفظ و دسترسی به اسناد است. سیستم مرکز اسناد با امکان طبقه بندی و قابلیت الحاق نمودن اسناد با فرمت های مختلف یکی از راه‌حل‌های مفید جهت مرتفع نمودن این نیاز می باشد.

سیستم مرکز اسناد
 • امکان تعریف نوع دسترسی– ایجاد– تغییر– حذف و تعریف شروط مجزا برای هرکدام
 • قابلیت تعریف دسترسی شرایط‌دار روی شاخه‌های درختواره و یا یک سند
 • امکان تعریف سطوح مختلف دسترسی از هر کدام از شاخه‌های درخت به اشخاص
 • قابلیت ارتباط یکپارچه با سایر نرم افزارهای سیاق (سیستم بازاریابی، گردش نامه)
 • قابلیت نگهداری نسخه های قبلی فایلها و سوابق تغییرات بصورت اتوماتیک(ورژن اسناد)
 • تعریف مرکز اسناد سازمانی برای اسناد سازمان و مرکز اسناد شخصی برای کاربران
 • تعریف درختواره مرکز اسناد جهت طبقه‌بندی اسناد
 • صفحه کاربری مشابه فایلینگ ویندوز جهت راحتی کاربر
 • check in , check out اسناد برای جلوگیری از تغییر همزمان سند توسط دو کاربر
 • کنترل و ثبت و نگهداری اصل اسناد بر روی پایگاه داده مجزا جهت جلوگیری از حجیم شدن پایگاه داده
 • قابلیت الحاق اسناد متفاوت به شاخه‌ها و زیرشاخه‌ها بدون محدودیت تعداد
 • دسترسی سریع به اسناد سازمانی
 • امکان تحقق اهداف بلند مدت "سازمان بدون کاغذ"
 • استفاده جهت نگهداری اسناد و ورژن‌های فرآیندهای ISO
سیستم مرکز اسناد - سیاق