محصولات نرم افزاری سیاق
محصولات نرم افزاری سیاق
محصولات نرم افزاری سیاق
محصولات

محصولات استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا مانند سرویس‌گرایی در طراحی نرم افزارها و نیز پاسخ گویی و توجه ویژه به سطح رضایت مشتریان جاری، در تمامی محصولات سیاق سرلوحه کار قرار گرفته است.

محصولات نرم افزاری سیاق
محصولات نرم افزاری سیاق
محصولات نرم افزاری سیاق
بسته های نرم افزاری

صدور اسناد مربوط به جریان خرید و فروش کالا، ثبت رویدادهای مالی و کنترل فرایندهای متوالی از طریق سیستم، کنترل سوابق، دریافت نتایج در قالب گزارشات و تحلیل مدیریت از طریق داشبوردها و نماهای تحلیلی ...

بیشتر بدانید
محصولات نرم افزاری سیاق
محصولات نرم افزاری سیاق
محصولات نرم افزاری سیاق
حوزه های نرم افزاری

جریان گردش مالی سازمان ها و شرکتهای بزرگ وابستگی ها و حجم بالایی دارد. بدون وجود ابزارهای مناسبی که بتوانند جمع بندی ...

بیشتر بدانید
محصولات نرم افزاری سیاق
محصولات نرم افزاری سیاق
محصولات نرم افزاری سیاق
راهکارهای نرم افزاری

شرکت راهکار نوین سیاق به کمک ابزار سیستم ساز راهکارهایی را برای حل نیاز یا مشکل خاص سازمان ارایه میکند و این راهکار لزوما به عنوان جایگزینی نرم افزارهای دیگر نیست...

بیشتر بدانید