آرشیو مقالات

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در صنعت پیمانکاری

نویسنده : R&D Dep.

کلمات کلیدی : سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درپروژه های پیمانکاری

مقدمه : اطلاعات دقيق، به موقع و مرتبط، تا چه حد در فرايند تصميم گيري در يک پروژه موثرند. اتکا کردن به يک سيستم ناقص اطلاعات باعث مي‌شود تا پروژه همواره در معرض خطر قرار گيرد. همه ما مي‌دانيم که اطلاعات منبع ارزشمندي براي مديران پروژه است. اما صرفنظر از اين که ما همه‌ي اين‌ها را مي‌دانيم، مديران پروژه اغلب در دريافت انواع اطلاعاتي که آن‌ها را براي کسب موفقيت در پروژه ياري رساند دچار مشکل مي‌شوند. اجراي يک سيستم مديريت اطلاعات پروژهPMIS يکي از روش‌هاي دستيابي به نيازهاي حياتي اطلاعاتي پروژه است.

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه درپروژه های پیمانکاری project management information system

اطلاعات دقيق، به موقع و مرتبط، تا چه حد در فرايند تصميم گيري در يک پروژه موثرند. اتکا کردن به يک سيستم ناقص اطلاعات باعث مي‌شود تا پروژه همواره در معرض خطر قرار گيرد. همه ما مي‌دانيم که اطلاعات منبع ارزشمندي براي مديران پروژه است. اما صرفنظر از اين که ما همه‌ي اين‌ها را مي‌دانيم، مديران پروژه اغلب در دريافت انواع اطلاعاتي که آن‌ها را براي کسب موفقيت در پروژه ياري رساند دچار مشکل مي‌شوند. اجراي يک سيستم مديريت اطلاعات پروژهPMIS يکي از روش‌هاي دستيابي به نيازهاي حياتي اطلاعاتي پروژه است.

سيستم اطلاعات مديريت پروژهPMIS سيستمي است متشکل از ابزار و تکنيک‌هايي که براي جمع‌آوري، ترکيب و يکپارچه سازي، و توزيع خروجي‌هاي فرايندهاي مديريت پروژه به‌کارگرفته مي‌شود. اين سيستم کليه‌ي بخش‌هاي پروژه را، از فاز آغازين تا فاز اختتامي در بر مي‌گيرد، و هر دوي سيستم‌هاي دستي و اتوماتيک را شامل مي‌شود.

ماژول هاي اصلي PMIS

يک سيستم مديريت اطلاعات پروژه )دستي و يا خودکار) شامل ماژول هاي زير مي‌باشد. اين ماژول‌ها براي دستيابي به تصميم‌گيري‌ها و گزارش‌دهي‌هاي خاص پروژه طراحي مي‌شود:

1.     برنامه ريزي و زمان‌بندي:

اين ماژول يک فرايند سيتماتيک را براي ترسيم اهداف کيفي، وابستگي‌ها و اطلاعات حساس به زمان را در پروژه فراهم مي‌کند.

2.     بودجه‌بندي:

اين ماژول براي نظارت بر کنترل هزينه به‌کار مي‌رود و با ساختار شکست کار پروژه يکپارچه و در ارتباط است. اين ماژول امکان رديابي و پيگيري بودجه و هزينه‌هاي مربوطه را در هر بسته‌ي کاري مهيا مي‌نمايد.

3.     مجوز کار و کنترل:

اين ماژول پايه‌اي را براي به جريان افتادن دستور کارها ايجاد مي‌نمايد. هر دستور کار يک بخش کوچک اما بسيار مهم در کنترل پروژه است. اين مهم مشخص مي‌کند که ما چگونه در حال اجراي الزامات پروژه هستيم، چه منابعي را اجازه داريم استفاده کنيم و مدت زماني لازم براي تکميل کار چقدر است.

4.     کنترل تغييرات:

اين ماژول سيستم رسمي براي بررسي و کنترل تغييرات ايجاد مي‌نمايد.

 • تغييرات را به محض رخداد شناسايي مي‌کند.
 • پيامدهاي تغييرات را به صورت تاثير آن بر هزينه‌ها، مدت زمان و ساير فعاليت‌هاي پروژه آشکار مي‌سازد.
 • امکان تجزيه و تحليل مديريتي و جستجو براي پيدا کردن راه‌هاي جايگزين و تصميم‌گيري براي قبول يا رد تغيير را مهيا مي‌سازد.
 • اين ماژول تغييرات را به کليه بخش‌هايي که تحت تاثير تغييرات قرار گرفته است مرتبط مي‌سازد.
 • سياست لازم را براي کاهش ناسازگاري‌ها و حل کردن اختلافات مشخص مي‌کند.
 • اطمينان مي‌دهد که تيم پروژه تغييرات تاييد شده را اجرا کرده‌اند.
 • به‌صورت دوره‌اي کليه‌ي تغييرات و تاثير آن‌ها بر پروژه را با تاريخ گزارش مي‌دهد.

5.     ارتباط دادن تمام اين کارکردها:

اين ماژول گزارش‌هاي روايي منظمي را در هر سطح پروژه ايجاد مي‌نمايد. اين گزارش‌ها مي‌بايد نيازهاي اطلاعاتي تمام ذينفعان پروژه را پوشش دهد.

 

ساير ماژول‌ها:

برخي پروژه‌هاي خاص نيازمند ماژول‌ها تکميلي ديگري نظير مديريت منابع، کنترل موجودي، مديريت اسناد، ايمني ومديريت ريسک هستند.


 • مقالات - سیاق
  سیستم اطلاعات مدیریت پروژه در صنعت پیمانکاری
 • مقالات - سیاق
  یک شرکت پیمانکار عمرانی چه نکاتی را باید در انتخاب یک راهکار ERP مناسب در نظر بگیرد؟
 • مقالات - سیاق
  چرا سازمان توزیع شما به نرم افزار فروش مویرگی نیاز دارد؟
 • مقالات - سیاق
  فروش مویرگی چیست؟
 • مقالات - سیاق
  مقایسه نرم‌افزارهای حسابداری و امکانات حسابداری در سیستم erp
 • مقالات - سیاق
  امکانات حسابداری در سیستم ERP
 • مقالات - سیاق
  راهنمای خرید نرم افزار حسابداری
 • مقالات - سیاق
  بخش های اصلی یک سیستم حسابداری
FirstPrevصفحه 1 از 3 123NextLast