نرم افزار مالی و حسابداری سیاق

نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه دارای بیشترین سطح اهمیت در یک سیستم یکپارچه می-باشد. در یک نگاه کلی نرم افزار مالی و حسابداری را می توان در سه حوزه تعریف سرفصل حساب، صدور اسناد حسابداری و گزارشات تقسیم بندی کرد.در یک نگاه جامع و نوین باید تاکید کرد سیستم حسابداری به عنوان محل تجمیع تمام اسناد اتوماتیک صادر شده طی عملیات های صورت گرفته در سایر سیستم های یکپارچه نرم افزاری می باشد و نقش کنترل و جمع بندی این اطلاعات را بر عهده دارد.

سیستم حسابداری ریالی

 • عملیات پایان سال مالی – بستن اتوماتیک حسابها و ایجاد سال مالی جدید و ...
 • ارایه نماهای تحلیلی(Analytic View) از گردش و مانده حسابها با قابلیت طراحی نما
 • طراحی فرم صدور سند ساده و کارا و سریع – بدون نیاز به موس با کلیدهای میانبر متعدد
 • شماره گذار اسناد: شماره گذاری اتوماتیک همیشه مرتب – شماره سند – شماره عطف و شماره فرعی و شماره ردیف روزانه و ...
 • چینش حساب به معنی مشخص کردن نحوه ثبت اسناد مالی از سایر سیستم ها
 • گزارشات جامع از نحوه عملکرد در تمامی زیرسیستم‌ها اعم از فروش، انبار، خزانه داری و...
 • امکان ذخیره و بازیابی اسناد به صورت جمعی و انتقال اسناد از یک شرکت به شرکت دیگر
 • کنترل و قطعی کردن اسناد حسابداری به معنی کنترل زیر سیستم ها و عدم ویرایش اسناد توسط سایر سیستم ها
 • امکان تعریف تعداد ارقام طول کدینگ
 • شناسایی خاص تفصیلهای مربوط به مراکز هزینه و پروژه ها
 • انتساب خاصیتهای خاص به معینها : ارزی – تعدادی – سریالی – پیگیری و ...
 • قابلیت گروه بندی حسابهای تفصیلی به تعداد نا محدود
 • گزارشات مقایسه ای بین ماهها و سالهای مختلف و مقایسه حسابها
 • حسابداری تلفیقی و گزارشات تلفیقی از حسابها
 • گزارشات حسابها به تفکیک شعبات
 • گزارشات استاندارد : دفاتر کل و معین و روزانه -اسناد خلاصه و...
 • امکان فعال و غیر فعال کردن تفصیلها در بین سال های مالی
 • استفاده از مدل تعریف درختی برای سادگی و انعطاف و سرعت بیشتر
 • طراحی و نظارت بر اجرای سیستم توسط مشاور حسابدار رسمی سیاق جهت انطباق کامل آن با استانداردها
 • تنظیم نحوه ثبت اسناد اتوماتیک از سایر سیستم ها به سیستم حسابداری
 • منطبق بر اصول یکپارچگی و جامعیت سیستمها : ارایه تمام گزارشات رسمی و قانونی حسابداری بدون نیاز به ثبت دستی اسناد حسابداری بر اساس اسناد اتوماتیک ارسالی از سایر سیستمها
 • قابلیت حسابداری سه بعدی سیاق
 • مطابق و رقابت پذیر با اخرین تکنولوژی های روز اروپایی
 • تجربه بهره‌گیری از یک سیستم حسابداری به صورت کاملا مکانیزه
 • تجربه ارایه هزاران اظهار نامه مالیاتی توسط مشتریان سیاق
 • قابلیت چینش حساب بدون محدودیت و اجبار
 • نظام حسابداری استاندارد با قابلیت تعریف 8 سطح تفضیل
نرم افزار مالی و حسابداری سیاق

سیستم حسابداری ارزی

به کمک زیرسیستم حسابداری ارزی می‌توان به راحتی معاملات ارزی ناشی از عملیات خارجی سازمان را به واحد پولی اصلی و پایه تعریف شده در سیستم (ریال، دلار، پوندو...) تسعیر کرد.

 • امکان تعریف ارز نامحدود
 • امکان تعریف ضریب تبدیل ارز با تعیین تاریخ و ساعت اعمال نرخ و بازتاب در نرخ تسعیر ارز
 • امکان تخصیص نوع ارز به حساب‌های تسعیر‌پذیر در سطح معین و تفصیل
 • امکان صدور انواع اسناد ارزی
 • امکان محاسبه سود و زیان ارزی
 • امکان اعمال تغییرات روزانه نرخ ارز
 • قابلیت کاربردی نرم افزار بصورت دو زبانه(فارسی-انگلیسی)
 • دارای ابزار گزارش‌سازآسان، قوی وحرفه‌ای
 • قابلیت بهره‌برداری همزمان ازدوزبان فارسی وانگلیسی
 • یکپارچگی کامل با تمامی سیستم‌های مالی