سیستم تسهیلات - سیاق

سیستم تسهیلات

موسسات و شرکتهایی که از بانکها و موسسات دیگر وام و یا تسهیلاتی دریافت می کنند، برای باز پرداخت این تسهیلات نیاز به کنترل زمان باز پرداخت و احیاناً در صورت دیرکرد محاسبه جریمه مربوط به دیرکرد دارند. نرم افزار وام و تسهیلات بانکی به همین منظور کاربرد دارد.

سیستم تسهیلات
  • امکان تعریف انواع تسهیلات بانكی و قرارداد وام‌های دریافتی
  • امکان كنترل و ثبت تعداد اقساط، نرخ سود وام دریافتی، میزان سود توافقی تسهیلات
  • امكان برداشت خودكار اقساط در سررسید وام
  • امکان صدور سند خودكار حسابداری به تفكیك اصل و سود وام
  • امکان تنظیم سررسید های پرداخت اقساط تسهیلات، مراحل دریافت تسهیلات
  • امكان ثبت مانده اول دوره تسهیلات در زمان شروع به كار نرم افزار
  • امكان تسویه حساب و یا لغو قراردادهای صادره
  • امکان دریافت انواع گزارشات كنترل تسهیلات دریافتی به تفكیك اصل و سود، مانده تسهیلات دریافتی، مراحل پرداخت نشده تسهیلات، خلاصه وضعیت تسهیلات
  • امکان یکپارچگی با دیگر سیستم های مالی
  • امکان استفاده همزمان از نرم افزار در بستر ویندوز و انواع شبکه جهت یکپارچگی اطلاعات در حالت پراکندگی جغرافیایی
 سیستم تسهیلات - سیاق