شرکت مانی ERP

راهکار تحت وب ERP دانشگاهی

اولین ERP تحت وب دانشگاهی کشور

اجرا‌‌‌‌‌‌‌شده در کل دانشگاه تهران


‌‌‌‌‌‌آدرس سایت:


‌‌‌‌‌‌ https://WWW.ManiERP.Com/

راهکار ERP دانشگاهی سیاق مناسب انواع مختلف دانشگاه‌ها بوده خصوصاً درمواردی که دانشکده‌ها و یا مراکز مختلف یک دانشگاه در نقاط جغرافیایی متفاوت حضور دارند، ارتباطات دو سویه مراکز و دانشکده‌ها با سازمان مرکزی بر بستر راهکار سیاق ارزش افزوده فراوانی را برای آنها ایجاد می‌نماید.

راهکارERP دانشگاهی سیاق برای مکانیزه کردن جریان گردش اطلاعات در محیط دانشگاه‌ها طراحی، تولید و اجرا شده و تجربه‌های اندوخته شده در این جریان به شکل روند‌ها و روال‌های نرم افزاری ارائه می‌شود. در مسیر تولید این راهکار، دغدغه‌های دانشگاه‌های ایرانی در کنار استاندارد‌های بین المللی با فلسفه و رویکرد ERP سیاق تلفیق و این محصول را خروجی داده‌است.

اجرای این راهکار در یک دانشگاه بزرگ با چند صد شعبه پراکنده در سطح کشور و چند ده هزار کاربر همزمان و لحاظ کردن تمام ارتباطات یکپارچه با نظام‌های مالی و لجستیک در کنار محیط کاربری تحت وب می‌تواند به اصلی ترین ابزار توسعه و مدیریت دانشگاه تبدیل شود.

اجرای ماژول‌های یکپارچه نرم افزاری تحت وب :

 • عملیاتی کردن بیش از 10 ماژول نرم افزاری به شکل یکپارچه با همدیگر اطلاعات بیشتر
 • انجام عملیات در هر ماژول باعث صدور سند حسابداری مربوطه به شکل اتوماتیک بر روی سیستم حسابداری می‌شود.

خرید‌های اموالی در سیستم اموال ثبت شده و جریان جمع‌داری اموال و سند حسابداری مربوطه اتوماتیک ثبت می‌شود.

فیش‌های حقوقی بر اساس احکام و عملکرد محاسبه و سند حسابداری مربوط به هزینه آن اتوماتیک صادر می‌شود.

اجرای مد شعب برای کنترل عملکرد مستقل شعب یا دانشکده یا پردیس‌ها:

کاربران هر شعبه یا دانشکده یا پردیس و... به عنوان یک عملکرد مستقل تعریف شده و این کاربران از ساختار کلی نرم افزار استفاده میکنند ولی فقط با اطلاعات مربوط به شعب خود به نحوی که میتوانند همه ماژولهای نرم افزار را تنها برای شعبه خود تصور کنند.

به طور مثال فقط لیست اموال، محل استقرارها، لیست پرسنل، لیست و تراز اسناد مالی و موجودی کالا مربوط به خود را میبینند ولی در دفتر مرکزی همه اطلاعات به شکل تجمیعی قابل مشاهده و گزارشگیری است.

سامانه سماپ (گرنت اساتید):

طراحی و اجرای سامانه خاص منظوره برای مدیریت جریان پروژه‌های پژوهشی در ارتباط و یکپارچگی با سیستم‌های حسابداری، انبار، اموال و...

 • اختصاص دادن هزینه اعتبارات پژوهشی از سامانه سماپ و ارتباط آنلاین با بانک عامل
 • ثبت و کنترل فرآیند تخصیص بودجه‌های پژوهشی به اساتید دانشگاه
 • تعیین مخارج طرح‌های پژوهشی توسط اساتید دانشگاهی بدون محدودیت زمان و مکان

اتصال با سایر سامانه‌های دانشگاه:

نرم افزار سیاق در هر بخشی که بنا بر صلاح دید سازمان کارفرما لازم باشد می‌تواند با مابقی سامانه‌ها ارتباط برقرار کرده و به طور مثال اسناد مالی آنها را پردازش و ثبت کند.

 • تشخیص رویدادهای مالی در سایر سامانه‌های دانشگاه
 • ثبت سند اتوماتیک براساس رویدادهای مالی
 • اتصال به سامانه گلستان سیستم آموزشی و ثبت درآمد شهریه و...
 • اتصال به سامانه احکام و حقوق دستمزد خاص
 • اتصال اتوماتیک به گردش بانکی و تشخیص انواع واریزی‌ها و درآمدها
 • اتصال به سامانه خوابگاه‌ها
 • اتصال به سامانه وام پرسنل و وام دانشجویی

اجرای سیستم شناسایی درآمد:

با تعریف انواع درآمدهای دانشگاه و تخصیص شناسه‌های خاص به نوع درآمد سامانه شناسایی و ثبت درآمد تهیه شده است که روزانه هزاران سند اعلامیه درآمد را به شکل اتوماتیک ثبت می‌کند.

 • دریافت گردش بانکی به صورت اتوماتیک، شناسایی درآمد از محل واریزها و ثبت اتوماتیک مغایرت گیری بانکی
 • اتصال با سایر سامانه‌های دانشگاه و تشخیص رویدادهای مالی درنتیجه و ثبت سند اتوماتیک بر اساس رویدادهای مالی
 • واکشی روزانه گردش بیش از 250 حساب بانکی
 • محاسبه اتوماتیک بالاسری‌های ستادی و کسورات قانونی و ثبت سند مالی مربوطه

اجرای پروسه درخواست و خرید کالا به صورت یکپارچه بین سیستم تدارکات، اموال و انبار:

در قالب قواعد bpms به عنوان یکی از بزرگترین نیازها جریان درخواست خرید یا تامین کالا بین 165 شعبه و چند ده هزار کاربر عملیاتی شده‌است.

 • ایجاد سازوکاری کاربردی جهت تایید آنلاین درخواست خرید کالاهای مصرفی و غیرمصرفی توسط مدیران بالادستی با نظارت واحد مالی مطابق با تامین اعتبار واحد برنامه ریزی
 • کنترل پیش فاکتورهای خرید توسط مقام مجاز
 • مدیریت درخواست‌های اموالی و درخواست‌های مصرفی
 • اتوماتیک شدن اسناد حسابداری مربوط به استعلام، خرید، تدارکات و فرآیندهای تأیید مدیریتی
 • مرکزیت خرید برای اقلام خاص

اجرای سیستم بودجه:

عملیاتی شدن سیستم بودجه با توجه به الزام رعایت قواعد تخصیص و تامین برای بخش‌های مختلف سازمان می‌تواند به معنی الزام حرکت تمام سازمان در مسیر پیش بینی شده بودجه باشد.

 • کنترل کلیه بودجه‌های عمومی، اختصاصی و سایر منابع (ابلاغی) مطابق با تامین اعتبار و اسناد مصوب سازمان
 • یکسان شدن ترازهای مالی واحدها با یکدیگر
 • کاهش تعدد صدور اسناد حسابداری

اشراف واحد مراکز به عملکرد شعبات:

ثبت روزانه عملکرد های مالی به معنی در دسترس بودن آنلاین وضعیت مالی و تراز همه شعبات به شکل تجمیعی و تک تک برای مدیران شعبه مرکز می‌باشد. این نیاز با کمک ابزار داشبورد مدیریتی سیاق و به شکل ویژوال شده و نمودار و... در اختیار مدیران قرار می‌گیرد.

 • مکانیزاسیون 165 واحد یکپارچه و همزمان تحت وب
 • امکان اخذ 165 صورت مالی مجزا و تهیه 11 صورت مالی در ردیف‌های مستقل به اضافه یک صورت مالی تجمیعی
 • تنظیم دسترسی کاربران به اطلاعات توسط واحد مدیریت

همکاری با سرویس های خاص بانک ملت:

در جریان اجرای پروژه به دلیل ماهیت مهم و خاص دانشگاه‌ها، بانک ملت سرویس‌های خاصی را طراحی و در اختیار سیاق قرار داده‌است. که بر اساس آنها با رعایت کلیه اصول ایمنی ، نرم‌افزار سیاق با حسابهای بانک ملت مراودات اتوماتیک خاصی را ساپورت می‌کند.

 • اتصال مستقیم به درگاه اختصاصی پرداخت گرنت بانک ملت
 • اتصال به درگاه محب بانک ملت و واکشی سرویسی تراکنش های بانک

گزارش سنا و سناما:

با توجه به الزام دولت برای ارایه گزارشات سنا و سناما راهکار ایجاد شده تمام قواعد وزارت اقتصاد را در این خصوص رعایت و گزارشات و دیسکتهای مربوطه را ارایه می‌کند. ملاحظات خاص در این خصوص برای دانشگاه‌هایی که با شکل هیئت امنایی اداره می‌شوند نیز وجود دارد.

 • دانشگاه تهران اولین و پر حجم‌ترین گزارش سنا و سناما در زیرمجموعه دانشگاه‌های وزارت علوم را در سال 1397 به وزارت اقتصاد ارایه داده‌است.

سامانه حسابرسی داخلی دانشگاه تهران:

با توجه به حساسیت‌های خاص سیستم‌های خاصی طراحی شده است که به واسطه آنها واحد مالی و مدیر مالی کنترل‌های لازم را در گردش حسابها و مانده‌های آنها انجام دهد.

 • کنترل حساب‌های فی مابین واحد و ستاد و شعبات
 • کنترل حساب‌های فی مابین و بودجه واحدها
 • کنترل اتوماتیک حساب‌های بودجه‌ای مطابق با پروتکل سناما

فلسفه رویکرد erp سیاق به معنی حرکت پله به پله به سمت بهره‌وری سازمانی است که راهکار erp دانشگاهی سیاق هم بر همین رویکرد طراحی و اجرا می‌شود. بدین معنی که سیاق ضمن بررسی وضعیت جاری دانشگاه AS IS در خصوص وضعیت مطلوب و برنامه زمابندی و حجم کار برای رسیدن به وضعیت مطلوب TO BE پروپزال ارایه میکند.

برهمین اساس بدیهی است جریان پروژه در دو دانشگاه مختلف میتواند با توجه به انتظار و وضعیت جاری متفاوت باشد.

برای اطلاع بیشتر در خصوص رویکرد ERP لطفا اینجا را کلیک کنید.

نسخه‌های وب
نسخه‌های ویندوز
نسخه‌های اندروید
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر

زنجیره ارزش مفهومی استراتژیک می‌باشد که شامل مجموعه‌ای از عوامل و فرایندهایی است که در سازمان دست ‌به ‌دست هم می‌دهند تا برای مشتری ارزش آفرینی نماید، این مفهوم در سیاق از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد و سعی گردیده به صورت فرایندگرا تمامی این عوامل در حوزه‌های مختلف مدنظر قرار گیرد.

اخبار مشابه

 • اخبار - سیاق
  حضور راهکار نوین سیاق در هفدهمین همایش ...
 • اخبار - سیاق
  عملیاتی شدن سامانه بودجه سیاق در اولین ...
 • اخبار - سیاق
  سیستمهای تحت وب (ERP) برای دانشگاه تهران
 • اخبار - سیاق
  استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه تهران
جهت هرگونه سوال یا مشاوره، مشخصات ذیل را وارد نمایید. کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.
نام و نام خانوادگی
 
شماره تماس
   
ایمیل(اختیاری)
توضیحات