راهکارها

تطبیق نرم افزار با کسب و کار شما و ارایه bestpractice های معتبر و راهکار فنی و عملیاتی برای معضلات سازمان شما

راهکارهای نرم افزار - سیاق راهکارهای نرم افزار - سیاق راهکارهای نرم افزار - سیاق

شرکت راهکار نوین سیاق به کمک ابزار سیستم ساز راهکارهایی را برای حل نیاز یا مشکل خاص سازمان ارایه میکند و این راهکار لزوما به عنوان جایگزینی نرم افزارهای دیگر نیست.در این حالت نسبت به وضعیت و انتظار خاص مشتری سناریو اجرا چیده میشود و این به معنی تکمیل جریان کار یا پوشش نیازهای سازمان می باشد.

راهکارها - سیاق راهکارها - سیاق
سیستم ساز

این ابزار نرم افزاری است کاملا ایرانی که در آن امکان طراحی و ساخت سریع نرم‌افزار(سیستم)های مورد نیاز شرکتها ...

بیشتر
راهکارها - سیاق راهکارها - سیاق
هوشمندی سازمانی

ارزیابی عملکرد سازمانی در گذشته تنها بر اساس تحلیل معیارهای مالی صورت می گرفت. اکنون در عصر اطلاعات، با تشدید...

بیشتر
راهکارها - سیاق راهکارها - سیاق
حسابداری تعهدی

دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دولتی و همچنین، فرهنگستانهای تخصصی كه دارای ...

بیشتر
راهکارها - سیاق راهکارها - سیاق
OffiXeAutomation

همچنان که با اتوماسیون اداری یا گردش ماهیت نامه در یک سازمان بزرگ مزیتهایی را به دست می آوریم ...

بیشتر
راهکارها - سیاق راهکارها - سیاق
مدیریت فرآیندهای کسب و کار

مروزه یکپارچگی تکنولوژی مدیریت فرآیند‌های کسب و کار و مدیریت عملکرد سازمان یک الزام جهت سازمان‌هایی است که بدنبال ...

بیشتر
راهکارها - سیاق راهکارها - سیاق
رویکرد ERP

یك راه‌حل مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات است، كه در صورت مهیا بودن شرایط جذب آن در كسب‌وكارها، در جهت اثربخشی، ...

بیشتر
 راهکارها - سیاق  راهکارها - سیاق
نرم افزار EDMS

نرم افزار کنترل مدارک مهندسی پروژه های EPC جهت استفاده در شرکتهایی است که تولید مدارک مهندسی برای پروژه های EPC ...

بیشتر