حوزه‌های نرم افزاری - سیاق  حوزه‌های نرم افزاری - سیاق  حوزه‌های نرم افزاری - سیاق  حوزه‌های نرم افزاری - سیاق  حوزه‌های نرم افزاری - سیاق  حوزه‌های نرم افزاری - سیاق  حوزه‌های نرم افزاری - سیاق

حوزه‌های نرم افزاری

صدور اسناد مربوط به جریان خرید و فروش کالا، ثبت رویدادهای مالی و کنترل فرایندهای متوالی از طریق سیستم، کنترل سوابق،

مفاهیم ارتباط با مشتری یاجریان گردش مالی سازمان ها و شرکتهای بزرگ وابستگی ها و حجم بالایی دارد. بدون وجود ابزارهای مناسبی که بتوانند جمع بندی سریع و اصولی از این گردش مالی ارایه کنند کنترل و مدیریت این جریان نا ممکن خواهد بود. گروه نرم افزاری سیاق در حوزه مالی مجموعه کاملی از نیازهای کسب و کار های بزرگ و متوسط را ارایه میکند. قلب سیستمهای مالی همیشه نرم افزار مالی و حسابداری بوده است. واحد حسابداری به اعتبار چینش حساب تکلیف نحوه ارسال عملکرد مالی سایر سیستمها را تعیین میکند و تایید نهایی که روی اسناد حسابداری انجام میدهد نقش کنترل سایر واحد ها را بر عهده خواهد داشت. در یک مکانیزاسیون مالی صحیح و کامل انتظار می رود کلیه اپراتورهای زیر سیستمها کار خود را با نرم افزار انجام دهند و نتیجه عملکرد مالی آنها در قالب صدور اتوماتیک اسناد حسابداری به سیستم حسابداری منتقل گردد.

 مدیریت مالی - سیاق  مدیریت مالی - سیاق
مدیریت مالی

جریان گردش مالی سازمان ها و شرکتهای بزرگ وابستگی ها و حجم بالایی دارد. بدون وجود ابزارهای مناسبی که بتوانند جمع بندی سریع و اصولی از این گردش مالی ارایه کنند کنترل و مدیریت این جریان نا ممکن خواهد

بیشتر
 لجستیک - سیاق  لجستیک - سیاق
لجستیک

تهیه و نگهداری کالا و کنترل محل موجود بودن کالا و... موضوع حوزه لجستیک است. بدیهی است در جریان این تعاملات رویدادهای مالی را شاهد خواهیم بود که در قالب اسناد حسابداری به سیستم مالی منعکس میشود

بیشتر
  مدیریت فروش و CRM - سیاق  مدیریت فروش و CRM - سیاق
مدیریت فروش و CRM

مفاهیم ارتباط با مشتری یا CRM به تمام قواعد و باید نبایدهایی اطلاق میگردد که در ارتباط با مشتریان شرکت وجود دارد. چگونگی این ارتباط و الزامات آن به سیاستهای سازمان نیز بستگی دارد. این ارتباط بیشتر در

بیشتر
 اتوماسیون اداری - سیاق  اتوماسیون اداری - سیاق
اتوماسیون اداری

در این حوزه گردش مكاتبات و گردش اقلام اطلاعاتی داخل سازمان به كمك سیستم مكاتبات مكانیزه میشود. چنانچه یك سازمان تنها سیستم گردش مكاتبات اداری را داشته باشد به سطح مكانیزاسیون Letter less خواهد رسید

بیشتر
 منابع انسانی - سیاق  منابع انسانی - سیاق
منابع انسانی

منابع انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه های سازمانها وقتی به لحاظ تعدد و حجم زیاد پرسنل نیاز به ثبت و نگهداری وقایع و شرایط و... پیدا میكنند سیستمهای حوزه منابع انسانی در این مسیر پاسخ گوی نیاز سازمان خواهد بود

بیشتر
  تولید و قیمت تمام شده - سیاق  تولید و قیمت تمام شده - سیاق
تولید و قیمت تمام شده

جریان تولید محصول همیشه به عنوان یکی از حجیم ترین و تخصصی ترین جریان های سازمانی و به تبع آن نرم افزاری تلقی میشود. در مجموعه های تولیدی جریان تولید حجم کار بالا و حساسیت و هزینه بری بالا را با خود به همراه دارد

بیشتر
 ابزارهای تکمیلی - سیاق ابزارهای تکمیلی - سیاق
ابزارهای تکمیلی

حوزه ابزارهای تکمیلی سیاق، از جمله قابلیت های منحصری است که در کنار نرم افزارهای جامع انجام رویدادهای روتین سازمان را بصورت اتوماتیک به جریان می اندازد. این مهم، بسترساز جامعیت و یکپارچگی نرم افزارهای MIS می باشد.

بیشتر