چنانچه به هر دلیلی قصد تغییر نرم افزار مالی خود را دارید، شرکت سیاق تمهیدات ویژه ای را برای انجام این تغییر تدارک دیده است

 • خدمات پشتیبانی یکساله
 • دارای ابزار خاص نرم افزاری تحلیل دیتابیس که انتقال مطمئن اطلاعات شما از سایر نرم افزارها را تضمین مینماید.
 • ارایه نسخه موبایل متصل به نرم افزار سیاق
 • ارایه ابزار آنلاین داشبورد مدیریتی( به عنوان هدیه برای مدیران)

اعزام کارشناس و کانورت داده های شما در محل شما

ابزارهای خاص نرم افزاری: که با تحلیل دیتابیس نرم افزارهای معمول بازار نوشته شده است که انتقال اطلاعات شما را از سایر نرم افزارها تضمین میکند.

 • ابزار نرم افزاری کانورت اطلاعات از نرم افزار همکاران سیستم
 • ابزار نرم افزاری کانورت اطلاعات از نرم افزار تدبیر
 • ابزار نرم افزاری کانورت اطلاعات از نرم افزار شماران
 • ابزار نرم افزاری کانورت اطلاعات از نرم افزار پیوست
 • ابزار نرم افزاری کانورت اطلاعات از نرم افزار حساب رایان

محصولات سیاق بصورت یکپارچه در دو نسخه تحت وب و تحت ویندوز بصورت همزمان قابل استفاده میباشد.

95
96
97
کانورت و انتقال اطلاعات از نرم افزار خدر به سیاق- بیمه آتیه سازان سطح 31 شعبه کشور
 • تغییر نرم افزار و کانورت و انتقال اطلاعات شرکت سیمرغ بزرگترین هولدینگ صنعت مرغ کشور
 • تغییر نرم افزار اموال و انبار و تدارکات از همکاران بانک قوامین
کانورت نرم افزارهای مالی 70 شرکت زیرمجموعه یک هولدینگ از نرم افزار همکاران سیستم به سیاق