بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
بسته نرم افزار بازرگانی

"بسته نرم افزاری بازرگانی" متشکل از سه مدل پیشنهادی می باشد که بنا بر کارایی متناسب با نیاز شرکتهای بازرگانی فراهم آورده شده است و به عنوان راه اندازی سیستم جامع اطلاعاتی در شـرکـت های مذکـور توصیـه می گردد.

بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
هدف

صدور اسناد مربوط به جریان خرید و فروش کالا، ثبت رویدادهای مالی و کنترل فرایندهای متوالی از طریق سیستم، کنترل سوابق، دریافت نتایج در قالب گزارشات و تحلیل مدیریت از طریق داشبوردها و نماهای تحلیلی نرم افزار توسط مدیر ارشد سازمان

دامنه کاربرد

شرکت های بازرگانی که اقدام به تهیه (کالا یا خدمات) و عرضه عمده آن به بازار متقاضی، می نمایند.

چرخه عملیات

صدور اسناد حسابداری، تعریف قوانین و روابط سیستم فروش با سایر سیستم ها به طوری که در زمان صدور یک فاکتور بتوان موجودی انبار، اعتبار مشتری، قوانین تسویه مشتری و... را از سایر زیر سیستم ها بصورت یکپارچه مدیریت نمود. همچنین بهره‌مندی از چرخه ساده اطلاعات در مدیریت اطلاعات و تحلیل آن در محیط نماداده‌های تحلیلی سیاق جهت رویت مدیران مرتبط به منظور پیش بینی تصمیمات.

بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
بسته پایه
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
بسته پیشرفته
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
بسته جامع
 نرم افزار فروش بازگانی - سیاق
فروش بازرگانی

نرم افزار فروش سیاق در کنار سایر زیر سیستم ها می تواند در یک مجموعه تجاری چالش های ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
 نرم افزار انبار بازرگانی - سیاق
انبار بازرگانی

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار خرید و نرم افزار خرید و تدارکات داخلی - سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی‌

یستم تدارکات داخلی برای مجموعه های بزرگ که پرسه های خرید و تدارکات داخلی ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار بازاریابی - سیاق
نرم افزار بازاریابی

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار فروش بازرگانی - سیاق
فروش بازرگانی

نرم افزار فروش سیاق در کنار سایر زیر سیستم ها می تواند در یک مجموعه تجاری چالش های ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار انبار بازرگانی - سیاق
انبار بازرگانی

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار تدارکات خارجی - سیاق
نرم افزار تدارکات خارجی

درخواست خرید کالا یا نیاز به شارژ انبار و یا ثبت سفارش خرید دو مسیر جداگانه را در سازمان می¬تواند ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار خرید و نرم افزار خرید و تدارکات داخلی - سیاق
نرم افزار خرید و تدارکات داخلی‌

یستم تدارکات داخلی برای مجموعه های بزرگ که پرسه های خرید و تدارکات داخلی ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار بازاریابی - سیاق
نرم افزار بازاریابی

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار فروش بازرگانی - سیاق
فروش بازرگانی

نرم افزار فروش سیاق در کنار سایر زیر سیستم ها می تواند در یک مجموعه تجاری چالش های ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار انبار بازرگانی - سیاق
انبار بازرگانی

نرم افزار انبار به عنوان کنترل کننده کلیه تبادلات کالایی در سیستم¬های یکپارچه به خصوص در ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار خزانه داری - سیاق
نرم افزار خزانه ‌داری

نرم افزار خزانه داری زیر سیستم ساده و پرکاربردی است که حجم ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری - سیاق
نرم افزار مالی و حسابداری

سیستم حسابداری به عنوان مرجع تمام مراودات مالی در یک مجموعه ...

بیشتر بدانید
بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق
دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو