درباره راهکار نوین سیاق

شرکت راهکار نوین سیاق یک شرکت نرم افزاری است که شرح کار اصلی خود را تولید نرم افزار با کیفیت با آخرین تکنولوژی های روز دنیا میداند.

سیاق یک شرکت صرفا تکنولوژیک و تولید کننده محصولات نرم افزاری است و سیاستهای فروش و توسعه خود را در به واسطه شرکتهای تابعه خود دنبال میکند که هر شرکتی با محصول خاص نرم افزاری در بخشی از بازار اقدام به ارایه خدمات مینماید.

با وجود سرعت بازار و تغییرات تکنولوژی این مدل کاری شرکت سیاق را بر روی تولید محصول با کیفیت تر متمرکز میکند.