حوزه اتوماسیون اداری - سیاق  حوزه اتوماسیون اداری - سیاق  حوزه اتوماسیون اداری - سیاق  حوزه اتوماسیون اداری - سیاق  حوزه اتوماسیون اداری - سیاق  حوزه اتوماسیون اداری - سیاق  حوزه اتوماسیون اداری - سیاق

حوزه اتوماسیون اداری

 حوزه اتوماسیون اداری - سیاق

حوزه اتوماسیون اداری

در این حوزه گردش مكاتبات و گردش اقلام اطلاعاتی داخل سازمان به كمك سیستم مكاتبات مكانیزه میشود. چنانچه یك سازمان تنها سیستم گردش مكاتبات اداری را داشته باشد به سطح مكانیزاسیون Letter less خواهد رسید و چنانچه در كنار آن سیستم گردش فرمهای اطلاعاتی یعنی نظامهای گردش اطلاعات خارج از جریان نامه های اداری را نیز داشته باشد به سطح مكانیزاسیون Paper Less خواهد رسید. در حالت پیشرفته تر این حوزه به كمك نسخه های تحت وب و روالهای تایید و عدم تایید به واسطه كارتابل و همچنین قابلیت اتصال و تعریف گردش كار بر روی ماهیتهای سیستم قابلیتهایی را به شكل BPMS در اختیار سازمان قرار میدهد.

 سیستم ثبت و گردش نامه - سیاق
سیستم ثبت و گردش نامه

"سیستم ثبت و گردش نامه" راهکاری جهت کاهش گردش فیزیکی کاغذ و گردش اتوماتیک ...

بیشتر بدانید
 حوزه اتوماسیون اداری - سیاق
 سیستم گردش فرم - سیاق
سیستم گردش فرم

اطلاعات درون سازمانی علاوه بر اسناد مالی و نامه شامل تعاملات دیگری می باشد که ...

بیشتر بدانید
 حوزه اتوماسیون اداری - سیاق
 سیستم مدیریت کارها - سیاق
سیستم مدیریت کارها

بیشتر بدانید
 حوزه اتوماسیون اداری - سیاق
 سیستم مرکز اسناد - سیاق
سیستم مرکز اسناد

یکی از چالش ها در سازمان، طبقه بندی و بایگانی اسناد جهت حفظ و دسترسی به اسناد است. ...

بیشتر بدانید
 حوزه اتوماسیون اداری - سیاق
 سیستم تقویم زمانی - سیاق
سیستم تقویم زمانی

سیستم تقویم زمانی به مانند یک سررسید الکترونیکی امکان مدیریت زمان جهت ...

بیشتر بدانید
 حوزه اتوماسیون اداری - سیاق
 سیستم تابلو اعلانات - سیاق
سیستم تابلو اعلانات

نرم افزار تابلو اعلانات جهت هر پست سازمانی قابل رویت می باشد. بخش نامه ها، رویدادها ...

بیشتر بدانید
 حوزه اتوماسیون اداری - سیاق
 سیستم اتوماسیون آموزش - سیاق
سیستم اتوماسیون آموزش

جریان مدیریت آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزشی غیر انتفاعی و...

بیشتر بدانید
 حوزه اتوماسیون اداری - سیاق
درخواست دمو
دمو - سیاق

این امکان برای شما فراهم گردیده است که درخواست خود را دراین بخش ثبت نمایید تا این درخواست به واحد فروش انتقال یابد و در اسرع وقت هماهنگی های لازم به منظورتنظیم وقت دمو با شما صورت پذیرد.

فرم درخواست دمو