نرم افزار حقوق و دستمزد - سیاق

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد جهت محاسبات حقوق کارکنان، تعیین حقوق و دستمزد خالص و به روز با توجه به مصوبات سالانه و سابقه فعالیت هرکارمند با امکان تعریف فرمول های متنوع جهت محاسبه انواع مدل های کاری اعم از شیفت کاری-نوبت کاری و..... کنترل ورود و خروج کارکنان، محاسبات فیش های اختلافی, عیدی و سنوات در سازمان ها مورد استفاده قرار میگیرد.

نرم افزار حقوق و دستمزد
 • تهیه لیست و دیسکت بیمه
 • تهیه لیست و دیسکت بانک
 • تهیه لیست و دیسکت مالیات
 • ثبت سوابق قوانین داخلی و نحوه محاسبات هر فیلد از عوامل حقوقی
 • امکان تعریف هر نوع روش محاسباتی خارج از لیست حقوق (عیدی، سنوات، مرخصی و غیره )
 • قابلیت تعریف قواعد محاسبه
 • امکان تعریف کارگاه‌، محل‌خدمت‌، یا مراکز هزینه
 • امکان تعریف انواع کارکردهای موثر در فیش حقوق طی ماه
 • تعریف عوامل حقوقی بصورت فرمول و پویا
 • جداول تعریفات اولیه و استاندارد بیمه و مالیات
 • جریان صدور فیش حقوقی اتوماتیک
 • سیستم تسهیم کارکرد و قابلیت تعریف درصد کار برای هر مرکز هزینه با هر کارمند
 • ارتباط یکپارچه با نرم افزار پرسنلی
 • ارسال اتوماتیک فیش های حقوقی به ایمیل پرسنل بصورت اتوماتیک توسط ارتباط با مرکز ایمیل
 • مدیریت یکپارچه حقوق برای سازمان هایی که دارای چندین شعبه و پراکندگی جغرافیایی می باشند
 • تعریف فرمت دلخواه فیش حقوقی
 • ارائه دیسکت های بیمه، مالیات و بانک بدون نیاز به هیچ سیستم واسطه‌ای
 • امکان برقراری ارتباط با دستگاه حضور و غیاب
 • امکان دریافت خروجی به فرمت های اکسل و ...
 • امکان تعریف فرمولار قوانین حقوق و دستمزد
نرم افزار حقوق و دستمزد - سیاق