بسته های نرم افزار - سیاق بسته های نرم افزار - سیاق بسته های نرم افزار - سیاق بسته های نرم افزار - سیاق بسته های نرم افزار - سیاق بسته های نرم افزار - سیاق بسته های نرم افزار - سیاق

بسته های نرم افزاری

صدور اسناد مربوط به جریان خرید و فروش کالا، ثبت رویدادهای مالی و کنترل فرایندهای متوالی از طریق سیستم، کنترل سوابق،

بسته نرم افزار بازرگانی - سیاق بسته های نرم افزار - سیاق بسته های نرم افزار - سیاق

صدور اسناد مربوط به جریان خرید و فروش کالا، ثبت رویدادهای مالی و کنترل فرایندهای متوالی از طریق سیستم، کنترل سوابق، دریافت نتایج در قالب گزارشات و تحلیل مدیریت از طریق داشبوردها و نماهای تحلیلی نرم افزار توسط مدیر ارشد سازمان

ویژه شرکت های بازرگانی - سیاق ویژه شرکت های بازرگانی - سیاق
ویژه شرکت های بازرگانی

بسته نرم افزاری بازرگانی" متشکل از سه مدل پیشنهادی می باشد که بنا بر کارایی متناسب با نیاز شرکتهای بازرگانی فراهم آورده شده است و به عنوان راه اندازی سیستم جامع اطلاعاتی ...

بیشتر
ویژه شرکت های پیمانکاری - سیاق ویژه شرکت های پیمانکاری - سیاق
ویژه شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری به واسطه مدت قراردادهای بیش از یکسال مالی و مشخص شدن تحقق سود تا پایان پروژه، نیازمند کنترل دقیق، ثبت و نگهداری رویدادهای مالی و ... می باشند ...

بیشتر
ویژه شرکت های  تولیدی - سیاق ویژه شرکت های  تولیدی - سیاق
ویژه شرکت های تولیدی

امروزه بنگاه های تولیدی با نوسانات بسیار زیاد و افزایش شدت رقابت مواجه شده‌اند که ماحصل تغییرات سیاسی-اقتصادی در چرخه کسب و کار بوده است. از این رو محاسبات بهای تمام شده تولید ,...

بیشتر
ویژه شرکت های دولتی - سیاق ویژه شرکت های دولتی - سیاق
ویژه شرکت های دولتی

نظامهای مالی و لجستیك در شركتهای دولتی با توجه به حساسیتهای متفاوت و موضوع بودجه و حسابداری تعهدی و... تفاوتهایی را با نظامهای مالی شركتها یا ...

بیشتر
ویژه شرکت های بازرگانی - سیاق ویژه شرکت های بازرگانی - سیاق
ویژه شرکت های خدماتی

در دهه گذشته اهمیت شرکت های خدماتی همتراز شرکت های بازرگانی و تولیدی از جایگاه ویژه ای برخودار شده است. تولید و بازرگانی ...

بیشتر
 بسته نرم فزار فروش مویرگی - سیاق  بسته نرم فزار فروش مویرگی - سیاق
بسته نرم فزار فروش مویرگی

شرکتهای پخش توزیع محصولات تولیدی خود یا تولید ات سایر کارخانجات را بر عهده دارند و نسبت به صنف و نوع صنعت نگرانی ها و ملزومات خاصی را در جریان کار خواهند داشت.

بیشتر